Oni opracują strategię promocji

W wyniku przetargu przygotowanie strategii promocji Katowic i opracowanie programu promocji inwestycyjnej miasta powierzono konsorcjum trzech katowickich firm: Business Consulting, Imago PR oraz Media Partner. Do zadań konsorcjum w ramach przygotowania strategii należało będzie m.in. przeprowadzenie analizy strategicznej miasta, porównanie Katowic z grupą miast konkurencyjnych, skonsultowanie z mieszkańcami wyników poszczególnych etapów zrealizowanych prac. Wartość netto projektu wynosi 240 tys. złotych.

Business Consulting

Firma konsultingowo-reklamowa, założona pod koniec lat 80. Zespół Agencji Komunikacji Marketingowej specjalizuje się w promocji miast i regionów oraz marketingu marek komercyjnych.

W oparciu o przygotowaną strategię komunikacji prowadziliśmy ogólnopolską kampanię turystyki woj. dolnośląskiego. Naszymi partnerami są m.in. miasta regionu: Zawiercie, Pszczyna. Pracowaliśmy dla województwa śląskiego, organizując m.in. regionalną kampanię produktów turystycznych (2009) oraz ogólnopolską promocję śląskiej gospodarki (2010). W ramach tego ostatniego projektu powstał portal integrujący ofertę inwestycyjną województwa www.invest-in-silesia.pl. W 2010 promowaliśmy województwo śląskie w Północnej Nadrenii-Westfalii. Za kreację graficzną kampanii jej twórcy zostali uhonorowani w tym roku prestiżową nagrodą Śląska Rzecz.

www.buscon.pl

Imago Public Relations

Według rankingów Press i Warsaw Business Journal agencja Imago PR – powstała przed 13 laty – jest największą regionalną firmą public relations w Polsce.

W 2010 roku firma Imago PR została nagrodzona w konkursie Złote Spinacze przez Związek Firm Public Relations w kategorii public affairs, a rok wcześniej otrzymała rekordową liczbę trzech Złotych Spinaczy za komunikację kryzysową, PR korporacyjny i kreatywność.

W 2009 roku została wyróżniona pierwszym Złotym Spinaczem w kategorii komunikacja kryzysowa za działania na rzecz JSW SA. w związku ze strajkiem w KWK Budryk – najdłuższym strajkiem po transformacji ustrojowej.

Zrealizowane projekty PR kryzysowego przyniosły też agencji rangę dwukrotnego finalisty globalnego konkursu IPRA Golden World Awards w latach 2009 i 2010.

Specjalizacja agencji to zarządzanie sytuacją kryzysową, strategiczne PR i współpraca z mediami.

Imago Public Relations jest jedynym przedstawicielem w Polsce Eurocom Worldwide - globalnej sieci firm PR oraz członkiem The Association of Communication Experts – międzynarodowej sieci niezależnych firm public relations.

Zapraszamy na stronę: www.imagopr.pl

Informacje o Eurocom Worldwide: www.eurocompr.com

Informacje o The Association of Communication Experts: http://www.the-ace.com

Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc SJ

Katowicka agencja reklamowa Media Partner działa na rynku od 1998 r. zajmując się reklamą pod kątem 360 stopni, a więc począwszy od przeprowadzenia analiz strategicznych i konsultacji społecznych, opracowania strategii promocji, przygotowania podstaw wizerunkowych w Corporate Identity, wypracowanie Big Idea i przełożenie jej na zintegrowany i kompleksowy przekaz reklamowy (idea strategiczna), aż po przygotowanie media planów, zakup mediów, projektowanie, produkcję i realizację kampanii reklamowych (w tym serwisy internetowe, prezentacje multimedialne, spoty radiowe i telewizyjne, wizualizacje i filmy promocyjne).

Media Partner specjalizuje się w zintegrowanym marketingu miejsc. Jesteśmy autorami strategii promocji Dąbrowy Górniczej, Jaworzna i Będzina oraz współautorami strategii promocji transformacji centrum Katowic. Spod ręki naszych grafików wyszły logotypy i Corporate Identity dla miast i subproduktów Dąbrowy Górniczej, Jaworzna, Będzina, Katowic, Bytomia, Rudy Śląskiej, Rymanowa czy Olsztynka.

Wśród zrealizowanych przez Media Partner zadań z zakresu promocji miast i regionów należy wyróżnić:

  • koncepcję i kampanię promocyjną Ogólnopolskiego Festiwalu Wspomnień w mieście szczęśliwych ludzi (laureat Złotych Formatów 2010 aż w trzech kategoriach, w tym 1 miejsce za Kampanię on-line, 2 miejsce za outdoorową kampanię reklamową pn. „Szczęśliwi ludzie mieszkają w Rudzie” i 3 miejsce w kategorii Grand Prix).
  • pierwsze w Polsce multimedialne logo miasta (Jaworzno – źródło energii),
  • skuteczną promocję pewnej sławnej gminy wiejskiej z udziałem światowej sławy aktora (John Cleese dla Pcimia), która z czasem stała się obowiązkowym case study polskich opracowań poświęconych marketingowi miejsc.

Realizacje logo autorstwa Media Partner przechodzą do historii designu. W trzeciej edycji najpopularniejszego na świecie katalogu poświęconego znakom produktowym i firmowym – „Logo Design” wydawnictwa TASCHEN – znalazły się aż dwie realizacje Media Partner, m.in. logo The World of Oaks promujące Dąbrowę Górniczą.

Nasze realizacje zobaczyć można na www.mediapartner.com.pl

lub na facebooku: www.facebook.com/mediapartner

© Opowiedz Katowice - Razem tworzymy promocję Katowic 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone