Po co nam promocja, po co nam strategia

Katowice przez ostatnie lata promowały się jako „Miasto wielkich wydarzeń”. Festiwale, imprezy sportowe, koncerty, wystawy. Próbowaliśmy zostać Europejską Stolicą Kultury w 2016.

Ale promocji nie określa wyłącznie zestaw propozycji Urzędu Miasta; to także, a może przede wszystkim nasze wspólne wysiłki, praca u podstaw – to co opowiadamy o Katowicach naszym znajomym, w jakie projekty się angażujemy… To, co dzieje się na Mariackiej i w Nikiszowcu, w Galerii Szybu Wilson i w Rondzie Sztuki. Te wszystkie działania trzeba uporządkować, nadać im spójny, przemyślany charakter. Zbudować jedną opowieść o Katowicach.

Temu celowi służyć ma strategia promocji, która będzie przewodnikiem, swoistym drogowskazem na najbliższe lata. Ten dokument nie może powstać zza biurka. A jego wdrażanie nie może opierać się o skomplikowane procedury, urzędniczy system nakazowo-rozdzielczy. Tę uporządkowaną, przemyślaną opowieść o Katowicach musimy poznać, a później powtarzać. My wszyscy.

Dlatego zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy nad Strategią Promocji Katowic.

© Opowiedz Katowice - Razem tworzymy promocję Katowic 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone