Słownik terminów i pojęć

Dla lepszego zrozumienia, czym jest promocja miasta będziemy – w kolejnych odsłonach – prezentować Słownik Promocji.

BIG IDEA oraz USP miasta

Big Idea (czasem Core Idea) miasta to określenie najważniejszej cechy, wyróżnika, owego ducha, który przenika tkankę miejską, tego czegoś, co właśnie jest tutaj, u nas i może nigdzie indziej. Big Idea to silnik, który napędza system, jakim jest miasto. W języku marketingu to – z angielskiego – USP, Unikalna Cecha Sprzedażowa produktu, jakim jest miasto, region, kraj. Każde miejsce posiada bowiem jakiś charakterystyczną cechę (czasem więcej niż jedną) – trzeba jej poszukać, znaleźć i prawidłowo odczytać. Następnie zbudować przekaz komunikacyjny i już…

Public relations

PR to planowy i nieustanny wysiłek, aby stworzyć i utrzymać dobrą reputację organizacji (np. miasta, firmy) oraz wzajemne zrozumienie między tą organizacją a odbiorcami jej działań.

Na podstawie: Public relations, Sam Black, Oficyna Ekonomiczna, 2003

Kolejne hasła: Grupa docelowa, Program promocji, Key message, logo

© Opowiedz Katowice - Razem tworzymy promocję Katowic 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone